افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 September , 2022
اکنون مشکل ما این است که افراد دخل و خرجشان با هم نمی خواند ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛

اکنون مشکل ما این است که افراد دخل و خرجشان با هم نمی خواند

نشده من جایی در مسوولیتی باشم و قولی به مردم داده باشم که انجام نشود ، می فهمم نمی توانید فریاد بزنید که به ما مسوولان بگویید شما ما را درک نمی کنید در چه شرایطی هستیم. اما قول میدهم در یک برنامه پنج ساله بتوان این اقتصاد را به ثبات رساند.