افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 10 December , 2022
فرهنگ فروش غربی آمریکایی در اول آذرماه بر روی ویترین بعضی از فروشگاه‌ها در ایران…!!! ۰۲ آذر ۱۴۰۱
مسئولین فرهنگی در خواب خوش ما می‌توانیم…!!!

فرهنگ فروش غربی آمریکایی در اول آذرماه بر روی ویترین بعضی از فروشگاه‌ها در ایران…!!!

باید بپذیریم که مشکلات امروز در نسل جوان ما حاصل تنگ نظری ها و جدا کردن فرهنگ از ابعاد اجتماعی و مقدم کردن مسائل سیاسی و اقتصادی در جامعه است.

باید همه تلاش کنیم تا معیشت مردم بهبود یافته و آسیب نبیند ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس

باید همه تلاش کنیم تا معیشت مردم بهبود یافته و آسیب نبیند

بعد از این همه سال نتیجه این شده‌ است که ما امروز علی‌رغم این‌ همه فشار و تحریمی که بر سر کشور ما آوار شده؛ اقتصاد خود را مدیریت می‌کنیم .