افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اخبار و تحلیل های هواشناسی در کشور فشل است ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس

اخبار و تحلیل های هواشناسی در کشور فشل است

همه مردم به خوبی از وصعیت هوا هشدار قرمز را درمی‌یابند ولی هواشناسی به دلیل امکانات پایینی که دارد وضعیت هشدار زرد یا نارنجی را اعلام می‌کند.