افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اعلام بازگشت آمریکا به برجام در روز جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
لارا روزن خبرنگار آمریکایی خبر داد؛

اعلام بازگشت آمریکا به برجام در روز جمعه

اعلام سیاست از سوی بایدن تنها کافی نیست. تنها صدور فرمان اجرایی توسط بایدن، ایران را متقاعد خواهد کرد که گام های هسته ای خود را برگرداند.