افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
تقابل تمام عیار اقتصادی میان جبهه‌های چین و آمریکا ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
جهان در آستانۀ یک شوک بی‌سابقه

تقابل تمام عیار اقتصادی میان جبهه‌های چین و آمریکا

اقتصاددانان جهان می‌گویند جنگ سرد کنونی میان ایالات متحده آمریکا و چین متعاقب رویارویی اقتصادی میان دو غول جهانی، تبعاتی دارد که می‌تواند از جنگ سرد واشنگتن با شوروی سابق خطرناکتر باشد.