افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
دشمن از انسجام داخلی کشور بسیار ترس دارد / آمریکا  ایران را تهدید حکمرانی جدید می‌دانند ۱۴ دی ۱۴۰۱
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران :

دشمن از انسجام داخلی کشور بسیار ترس دارد / آمریکا ایران را تهدید حکمرانی جدید می‌دانند

دشمن سعی دارد تصویر تاریکی از ایران ارائه دهد و به همین دلیل سعی دارد اقتصاد کشور را هدف بگیرد.