افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
آیا خبر خوش وزیر کار برای کارگران محقق خواهد شد ؟

برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران

نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ساعت 16 تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم‌گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.