افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
مشکلات کشور  راهکارهای داخلی دارد/ مجلس در خصوص رفع مشکلات اقتصادی در کنار دولت خواهد بود ۱۰ آذر ۱۴۰۰
سخنگوی هیئت رئیس مجلس در جمع خبرنگاران:

مشکلات کشور راهکارهای داخلی دارد/ مجلس در خصوص رفع مشکلات اقتصادی در کنار دولت خواهد بود

مجلس در حوزه قانون گذاری به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل خواهد کرد و در عین حال همراه دولت خواهد بود.