افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
سفرها استانی باعث می‌شود دغدغه مردم هر روز در وجود ما باقی بماند ۱۰ آذر ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی ؛

سفرها استانی باعث می‌شود دغدغه مردم هر روز در وجود ما باقی بماند

انصافاً گواهی می‌دهم در این بیش از یکصد روز تلاش بسیار مجاهدانه پرکار و پرتلاش را داشتید؛ حتی پنجشنبه و جمعه ها را هم مشغول کار هستید.