افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
اگر ما هنرمندیم و ادعایمان می‌شود پس صدای مردم باشیم ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
نشست مطبوعاتی فیلم «شین» با حضور شهاب حسینی ؛

اگر ما هنرمندیم و ادعایمان می‌شود پس صدای مردم باشیم

جشنواره فجر سقف آرزوهای من نیست ، مردم اگر صدای رسایی داشته باشند تا حرف خود را به گوش برسانند نیازی به خیابان رفتن و دادن خسارت‌های سنگین ندارند. اگر ما هنرمندیم و ادعایمان می‌شود پس صدای مردم باشیم.