افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
قطعنامه ضدایرانی آژانس بین‌المللی اتمی اقدامی غیرسازنده است ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
بیانیه جمهوری اسلامی ایران

قطعنامه ضدایرانی آژانس بین‌المللی اتمی اقدامی غیرسازنده است

جمهوری اسلامی ایران بدلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب قطعنامه یادشده گام های عملی متقابلی را اتخاذ نموده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین های فرا پادمانی از جمله آنهاست.