افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
روحانی: قصد نطق خداحافظی ندارم؛ به موقع حرف‌هایی خواهم زد / بعضی‌ها از کلمه همه پرسی خوششان نمی‌آید ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
دکتر روحانی رئیس جمهور ؛

روحانی: قصد نطق خداحافظی ندارم؛ به موقع حرف‌هایی خواهم زد / بعضی‌ها از کلمه همه پرسی خوششان نمی‌آید

چرا از شکست ترامپ نمی گویی ما مقولی که به ملت درباره تحریم دادیم سرقول خودمان ماندیم.