افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا به شورای نگهبان؟ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
تشکیل کمیسیون ملی انتخابات در مجلس ؛

واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا به شورای نگهبان؟

در اصل ۱۰۰ قانون اساسی ، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما اکثریت مجلس یازدهم بر این باور هستند که این نظارت به شورای نگهبان واگذار شود زیرا طبق تجربیات مجلس عملکرد خوبی در این زمینه نداشت.