افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 September , 2023
ارائه زودهنگام گزارش تفریغ سالیانه بودجه گامی مهم در راستای بهبود اقتصاد کشورمحسوب می شود ۰۸ آذر ۱۴۰۰
رئیس کل دیوان محاسبات کشور

ارائه زودهنگام گزارش تفریغ سالیانه بودجه گامی مهم در راستای بهبود اقتصاد کشورمحسوب می شود

دیوان محاسبات صلاحیت نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی را دارد.