افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نظامی ها فکر نکنند توانایی اداره کشور را دارند فقط برای خودشان دردسر و برای ملت گرفتاری به وجود می آورند ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
کاندید ریاست جمهوری 1400 عنوان کرد:

نظامی ها فکر نکنند توانایی اداره کشور را دارند فقط برای خودشان دردسر و برای ملت گرفتاری به وجود می آورند

اگر یک نظامی بتواند در مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد هزینه‌های زیادی را به بار می‌آورد زیرا مردم با او همکاری نمی‌کنند و گرفتار می‌شویم.