افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
باکو «نظامی گنجوی» را شاعر ملی جمهوری آذربایجان خواند! ۰۳ آذر ۱۴۰۰

باکو «نظامی گنجوی» را شاعر ملی جمهوری آذربایجان خواند!

جمهوری آذربایجان در سال های گذشته است که با نصب مجسمه این شاعر فارس زبان در کشور‌های مختلف جهان او را شاعری منصوب به خود معرفی کرده است.