افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 September , 2023
حذف شفافیت، بودجه شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک ها در لایحه بودجه 1402؟ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

حذف شفافیت، بودجه شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک ها در لایحه بودجه 1402؟

اگر این بند از قانون بودجه که به معنای مبارزه با فساد است در کمیسیون تلفیق هم مغفول بماند، پیشنهاد آن را در صحن مطرح می کنیم.