افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
کارنامه قابل قبولی در حکمرانی نداریم/ مجلس«شفاف» است/ نباید وکیل الدوله شویم ۱۵ آذر ۱۴۰۰
دکتر قالیباف در دانشگاه شهید بهشتی:

کارنامه قابل قبولی در حکمرانی نداریم/ مجلس«شفاف» است/ نباید وکیل الدوله شویم

ما طرح شفافیت آرای نمایندگان را حتما پیگیری می‌کنیم البته با این نظام بروکراسی کشور به موفقیت نمی‌رسد بنابراین باید حکمرانی را در کشور اصلاح کنیم.