افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
تصمیم‌ افزایش قیمت بنزین فاقد بنیه کارشناسی و مخاطره آمیز برای کشور است ۲۴ آبان ۱۳۹۸
واکنش فرشاد مومنی به افزایش قیمت بنزین ؛

تصمیم‌ افزایش قیمت بنزین فاقد بنیه کارشناسی و مخاطره آمیز برای کشور است

بنده از نهاد رهبری می‌‍خواهم از دولت بخواهد که به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چه میزان درآمد از این منظر حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموری می‌شود؟ آیا اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر می‌شود؟ آیا رفاه مردم بیشتر می‌شود؟ همچنین بگویند که در چه حوزه‌هایی سوء کارکرد بوجود می‌آید.