افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اگر بناست صندوق ملاک شناخت خواسته های مردم باشد، همه مردم باید بتوانند در انتخابات حضور داشته و مشارکت کنند ۱۳ تیر ۱۴۰۲
اصلاح قانون انتخابات در گفت و گو با صباح زنگنه

اگر بناست صندوق ملاک شناخت خواسته های مردم باشد، همه مردم باید بتوانند در انتخابات حضور داشته و مشارکت کنند

می‌خواهند، ایجاد محدودیت‌های انتخاباتی را به وزارت کشور واگذار کنند و هدف شان، برداشتن فشار از روی شورای نگهبان است.

کاهش همکاری و محدود کردن همکاری با آژانس را به مصلحت منافع کشور نمی دانم ۱۰ آذر ۱۳۹۹
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم عنوان کرد :

کاهش همکاری و محدود کردن همکاری با آژانس را به مصلحت منافع کشور نمی دانم

اقدام برخی در تظاهرات و آتش زدن عکس بایدن خلاف منافع ملی کشور است در شرایطی که دولت بایدن هنوز بر سر کار نیامده و موضع اش در قبل ایران هم مشخص نیست، این نوع رفتارها حمایت از ترامپ است.