افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
رقابت دولت با بخش خصوصی به ضرر اقتصاد کشور است ۲۲ آذر ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون صنایع مجلس

رقابت دولت با بخش خصوصی به ضرر اقتصاد کشور است

سهم دولت در ایران خودرو تنها ۶ درصد است، ولی مدیر عامل ایران خودرو را وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند.