افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
نظام جامعی برای پرداخت‌ها نداریم و شاهد بخشی‌نگری در پرداخت حقوق و مزایا هستیم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
سیدنظام‌الدین موسوی عنوان کرد ؛

نظام جامعی برای پرداخت‌ها نداریم و شاهد بخشی‌نگری در پرداخت حقوق و مزایا هستیم

در صورتی که نظام حقوق و دستمزد به صورت کلان و شفاف دیده شود و کار کارشناسی دقیق، همه جانبه و با حضور نمایندگان همه اقشار روی آن انجام گیرد، قطعاً احساس تبعیض درآمدی در بین بخش‌های مختلف مردم کاهش می‌یابد.