افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
مسئولیت در نظام اسلامی یک امتیاز نیست یک وظیفه است ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
دکتر قالیباف در صحن علنی:

مسئولیت در نظام اسلامی یک امتیاز نیست یک وظیفه است

برای جراحی برخی مسائل عمده باید آمادگی داشته باشیم و هزینه آن را هم بپردازیم و در همین راستا ما نمایندگان مردم و کارگزاران کشور باید در پذیرش فشار و هزینه‌ دادن برای اصلاح پیش قدم باشیم.

با یکی از بی‌سابقه‌ترین، پردامنه‌ترین و خطرناکترین ابعاد بحران اعتماد اجتماعی در کشور رو به رو هستیم ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد

با یکی از بی‌سابقه‌ترین، پردامنه‌ترین و خطرناکترین ابعاد بحران اعتماد اجتماعی در کشور رو به رو هستیم

باید به مخالفان اندیشه‌ای نظام هم مجال بدهیم تا ذخیره دانایی خودشان را برای آشکار کردن کانون‌های آسیب پذیر نظام جمهوری اسلامی به کار بگیرند.