افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نظام مدیریتی در کشورباید شایسته‌سالار باشد و از تمام ظرفیت‌های کشور بهره ببرد ۰۴ شهریور ۱۴۰۱
کارشناس ارشد اقتصادی برای بهارستان آنلاین نوشت :

نظام مدیریتی در کشورباید شایسته‌سالار باشد و از تمام ظرفیت‌های کشور بهره ببرد

بعد از برداشته شدن تحریم‌ها باید توان نظام مدیریتی کشور به حدی تقویت شود که شرایط غیرقابل پیش‌بینی، پیش‌بینی‌پذیر شود و برای آن سناریو وجود داشته باشد.