افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
دولت نباید رقیب جدی بخش خصوصی باشد/دولت به جای تصدی‌گری در اقتصاد باید به دنبال مدیریت باشد ۰۹ مرداد ۱۴۰۲
لیلا یادگاری عنوان کرد؛

دولت نباید رقیب جدی بخش خصوصی باشد/دولت به جای تصدی‌گری در اقتصاد باید به دنبال مدیریت باشد

حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه دولت نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد.

تنها راه مبارزه با فساد، خروج انواع بنیادها از اقتصاد است ۰۵ آبان ۱۴۰۱
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد:

تنها راه مبارزه با فساد، خروج انواع بنیادها از اقتصاد است

متهم اول در بحران کنونی از منظر اقتصادی نظام تصمیم گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و تمشیت امور یا به عبارت امروزی نظام حکمرانی کشور بوده است.