افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
چرخ مدیریت دولت آینده اگر بدتر از این نچرخد، بهتر نخواهد چرخید ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
مهندس هاشمی‌طبا:

چرخ مدیریت دولت آینده اگر بدتر از این نچرخد، بهتر نخواهد چرخید

ممکن است در ۱۴۰۰ دولتی روی کار بیاید که با حمایت صدا وسیما و دستگاه‌های تبلیغاتی خود را کارآمد جلوه بدهد و باز هم در باغ سبزی نشان دهد ولی عناصر آن دولت هم همین مردم هستند و آنها هم چراغ جادوئی علاء‌الدین را ندارند و چرخ مدیریت اگر بدتر از این نچرخد، بهتر نخواهد چرخید.