افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
اخذ مالیات در همه جای دنیا نیز یک اصل در اقتصاد است ۱۹ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

اخذ مالیات در همه جای دنیا نیز یک اصل در اقتصاد است

متاسفانه اقتصاد کشور بیمار است و تاکید می کنم هر اقدام اصلاحی در ساختار آن به نفع اقتصاد می شود.

اراده ی سیاسی برای راه اندازی سامانه هوشمند مالیاتی نیازمند دولتی مقتدر است ۱۲ تیر ۱۴۰۱
استاد دانشگاه الزهرا

اراده ی سیاسی برای راه اندازی سامانه هوشمند مالیاتی نیازمند دولتی مقتدر است

نظام مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد و ضعیف است که این وضعیت نتیجه اراده ی دولت هاست.