افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
همین تندروهای جناح راست که به یادگار گرانقدر امام  جسارت می کنند، فردا جلوی آقای رئیسی می ایستند ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب ؛

همین تندروهای جناح راست که به یادگار گرانقدر امام جسارت می کنند، فردا جلوی آقای رئیسی می ایستند

شهید سلیمانی اصلاح طلب نبود، ولی آدمی بود که آزادمنش و ملی فکر می کرد.