افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
عملکرد درست مسئولین، باعث افزایش اعتماد مردم به نظام می شود ۰۴ دی ۱۳۹۹
رئیس قرارگاه ملی جهادی رهروان ولایت کشور ؛

عملکرد درست مسئولین، باعث افزایش اعتماد مردم به نظام می شود

این خود مسئولین هستند که باید اقداماتی را که انجام می دهند، برای مردم بازگو کنند.