افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
احزاب قوی و انتخابات آزاد لازمه نظام پارلمانی است ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
علی مطهری عنوان کرد ؛

احزاب قوی و انتخابات آزاد لازمه نظام پارلمانی است

اگر بنا باشد مانند سال۶۸ که بازنگری قانون اساسی برخی ظرفیت‌هایی را که در قانون اساسی اولیه وجود داشت گرفت، اکنون هم اصلاح قانون اساسی وضعیت را بدتر کند، همان بهتر که اصلاح نشود».