افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
دولت باید تدبیری بیندیشد که هم حقوق‌‌ها از تورم جا نماند و هم بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند ۳۰ آبان ۱۴۰۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد

دولت باید تدبیری بیندیشد که هم حقوق‌‌ها از تورم جا نماند و هم بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند

متاسفانه دستگاه‌های متعددی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند تا جایی که در حال حاضر استثنائات بیش از افراد مشمول قانون هستند.