افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
راه برون رفت از تنگنا‌های اقتصادی نیازمند برنامه و اعتماد مردم به دولت و نظام و عزم و اراده راسخ برای تحول است ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد ؛

راه برون رفت از تنگنا‌های اقتصادی نیازمند برنامه و اعتماد مردم به دولت و نظام و عزم و اراده راسخ برای تحول است

اگر امروز در اراده دولت است تا در نحوه پرداخت یارانه ها اصلاحاتی انجام دهد باید قبل از اجرای طرح مردم را از نحوه جبران یارانه‌ها مطلع نماید.