افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
متولیان نظام تعلیم و تربیت باید روند فعالیت‌های مدارس غیر دولتی را با جدیت نظارت کنند ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
 مدیرحوزه های علمیه سراسر کشور در دیدار معاون وزارت آموزش و پرورش؛

متولیان نظام تعلیم و تربیت باید روند فعالیت‌های مدارس غیر دولتی را با جدیت نظارت کنند

باید تمهیداتی اندیشیده شود تا سند تحول درمدارس کشور پیاده سازی و محقق شود