افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
ایران برنامه هسته‌ای خودش را به شکلی خطرناک پیش برده است ۲۴ دی ۱۴۰۰
وزیر امور خارجه آمریکا

ایران برنامه هسته‌ای خودش را به شکلی خطرناک پیش برده است

دربرنامه هسته ای ایران پیشرفت هایی به وجود آمده که به عقب برگرداندن آنها دشواری ‌های فزاینده ‌ای خواهد داشت.