افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
نقاشی پشت شیشه و دلایل افول آن ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مصاحبه با استاد سعید رضاخان

نقاشی پشت شیشه و دلایل افول آن

نقاشی پشت شیشه اثری ماندگار از استاد سعید رضا خان است که سالیان دراز است که به این هنر می پردازد . آثارش را در نمایشگاه های بسیار دیده و بسیار درباره آثارش شنیده ایم لذا بهارستان آنلاین برآن شد تا با گفتگو با استاد دلایل افول این اثر ماندگار را جویا شویم که در ادامه می خوانید .