افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
نقدها به مجلس وارد است ۱۲ آبان ۱۳۹۹
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسعنوان کرد :

نقدها به مجلس وارد است

نمایندگان بیشتر طرح هایی را می نویسند که اختیارات ریاست مجلس را افزایش می دهد، اختیارات رییس مجلس را خود مجلس داده و برداشتن آن اختیارات، کار سختی است.