افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
یکی از حفره‌های اقتصادی کشور سازمان‌های شبه دولتی، مانند بنیادها و تامین اجتماعی هستند که قالب مبانی مالی کشور را می‌مکند ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی:

یکی از حفره‌های اقتصادی کشور سازمان‌های شبه دولتی، مانند بنیادها و تامین اجتماعی هستند که قالب مبانی مالی کشور را می‌مکند

هزینه سازمان‌های شبه دولتی، مانند بنیادها و تامین اجتماعی خصوصی اما درآمد آنها دولتی است.