افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 September , 2023
از هیچ فرایند غیرقانونی حمایت نخواهیم کرد ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
نائب رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد ؛

از هیچ فرایند غیرقانونی حمایت نخواهیم کرد

یک قسمت از اقدامات و کارهای ما باز می‌گردد به اینکه بتوانیم طلب‌های خود را از دولت، دولتی که اکنون همراه با شهرداری است، بگیریم و مجلس نیز در این زمینه کمک کند.