افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 22 September , 2023
آقای خاتمی و دیگران پشت روحانی ایستادند ولی امروز می گویند آقای روحانی اصلاح طلب نبود ۰۴ تیر ۱۴۰۰
وزیر دولت سازندگی :

آقای خاتمی و دیگران پشت روحانی ایستادند ولی امروز می گویند آقای روحانی اصلاح طلب نبود

مشکل اصلی اصلاحات این است که کنگره ندارند و ستادها اشخاص ثابتی بودند که فقط سخنگو‌ بودند و ایراد می گرفتند.