افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
 قدم نهادن در عرصه «جهاد تبیین» نیازمند مجهز شدن به سلاح علم و دانش روز وکارآمد است ۱۳ مرداد ۱۴۰۲
دبیر فرهنگی جامعه خبری تحلیلی بهارستان آنلاین ؛

 قدم نهادن در عرصه «جهاد تبیین» نیازمند مجهز شدن به سلاح علم و دانش روز وکارآمد است

تبیین به این معناست که در برابر افرادی که دریافت درستی از انقلاب، ندارند، روشنگری انجام گیرد و به‌عنوان یک راهبرد برای انقلاب، نظام، و جامعه تلقی شود.