افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
اینکه دولت در ایران خودرو ۶ درصد سهام داشته باشد و در عمل ۶۰۰ درصد دخالت کند، قابل قبول نیست ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون صنایع مجلس

اینکه دولت در ایران خودرو ۶ درصد سهام داشته باشد و در عمل ۶۰۰ درصد دخالت کند، قابل قبول نیست

اگر دولت می‌خواهد خودروساز شود سهام اکثریت را بخرد و خودش تولیدکننده شود تا همه بدانند دولت خودروساز هست، یا اینکه کار را به سهامداران این دو خودروسازی و بخش خصوصی واگذار کنید.