افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 September , 2023
رونمایی از کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی ۲۶ آبان ۱۴۰۰
کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی تولید برای ۲ سال آینده منتشر شد

رونمایی از کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی

رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد و تجارب که می‌توانیم در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.