افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
هرگونه تعهد جدید در برجام مستلزم تصویب در مجلس است ۱۱ فروردین ۱۴۰۱
عضو هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد ؛

هرگونه تعهد جدید در برجام مستلزم تصویب در مجلس است

فرمایشات امام خامنه ای در خروجی مذاکرات وین باید دقیقاً اجرایی شود و میزان انطباق آن با متن نهایی مذاکرات بایستی بررسی شود که از این دستورالعمل و خط قرمز عبور نشود.