افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023
مصوبه‌ای اخیراً دولت برای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی نقض صریح قانون است ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

مصوبه‌ای اخیراً دولت برای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی نقض صریح قانون است

دفاع از مصوبات مجلس از جمله وظایف هیأت رئیسه است.