افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
قصد داشتیم الگوی شورش ۶ ژانویه را در آلمان پیاده سازی کنیم ۱۷ آذر ۱۴۰۱
شاهزاده بازداشتی آلمان؛

قصد داشتیم الگوی شورش ۶ ژانویه را در آلمان پیاده سازی کنیم

توطئه گران از گروه راست افراطی رایشبرگر (شهروندان رایش) و جامعه رادیکال ایالات متحده کیوآنان (QAnon ) الهام گرفته بودند.