افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
اگر ما به شعارهای امام خامنه ای مبنی بر تولید و اقتصاد توجه می‌کردیم امروز مردم کمتر آسیب می دیدند ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
نماینده مردم آق قلا و گرگان در مجلس شورای اسلامی ؛

اگر ما به شعارهای امام خامنه ای مبنی بر تولید و اقتصاد توجه می‌کردیم امروز مردم کمتر آسیب می دیدند

مشکلات زیاد است اما دولت و کابینه باید طوری عمل و کار کنند که مردم قضاوت کنند این دولت خوب کار میکند یا نه؟