افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم ۱۷ آبان ۱۴۰۱
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری

ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم

یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می شود همه ما زمینه های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم در حالی که این کار باعث حل مشکلات نمی شود بلکه منجر به تلمبار شدن نارضایتی ها خواهد شد.