افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
سال ۱۴۰۱ سال ببر است ۲۸ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱ سال ببر است

هر چند ببر گاهی خودخواه است، اما می تواند دست و دلباز، با سخاوت و حتی ایثار گر هم باشد. همیشه به یاد داشته باشید که ببرها باریک بین و تیز هستند و به کسی اعتماد نمی کنند.