افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023
۱۰ تیر ۱۴۰۱
خطیب نماز جمعه این هفته تهران :

کشور سخت نیازمند تنقیح قوانین و مقررات است/ یکی از مهمترین حقوق احترام به مردم است

تنقیح قوانین از مهمترین اقدامات برای اصلاح روند قضاوت و مدیریت در کشور است.