افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 30 September , 2023
باشگاه انقلاب تهران میزبان نمایشگاه عکس مجموعه راگادید ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

باشگاه انقلاب تهران میزبان نمایشگاه عکس مجموعه راگادید

یک لحظه قطعی، یک آن، درثبت واقعیتی مربوط به گذشته است که وجه هنرمندانه عکاسی در دنیای مدرن را نمایش می دهد و هنر عکاسی را از صنعت عکاسی متمایز می کند.